ldsports乐动体育

正文
当前位置:首页 > 学院动态

关于领取2019年9月全国计算机等级考试合格证书的通知

2019-12-26 09:10   审核人:

各位考生:

    20199月全国计算机等级考试合格证书已到,请考试合格的考生持身份证原件或学生证原件到ldsports乐动体育社会考试科领取。

领取时间为周一至周五8:00-12:0014:30-17:30

因故不能亲自来领取的,需有亲笔委托书及个人身份证复印件,方可委托他人代领,代领者在代领时还应出示个人身份证原件。属集体报考的,原则上由集体报考的负责人前来领取。

咨询电话:0771-3260548

 

 


                                             ldsports乐动体育

                            20191226

 

关闭窗口

通知

 通知 
 计算机考试报考指南 
 网上报名 
 计算机考试准考证打印